Rainbow - przedszkole niepubliczne Kraków

Program

„(…) filozofem jest człowiek, który bardzo się zastanawia i chce koniecznie wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę. I takie są dzieci.”


To zdanie wypowiedziane wiele lat temu przez Janusza Korczaka uświadamia nam, nauczycielom, jak ważny i niepowtarzalny jest czas dzieciństwa. Każda chwila jest istotna. W pierwszych latach życia tworzy się świadomość małego człowieka, powstaje fundament, będący podstawą dla dalszego rozwoju.

 

Nauczyciele w Przedszkolu Rainbow w pełni zdają sobie sprawę

z odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Praca z dziećmi budzi w nas, wychowawcach, wspomnienia z dzieciństwa, które pomagają nam lepiej wczuć się w bogaty świat dziecka.

 

Dobierając programy edukacyjne myślimy przede wszystkim o naszych podopiecznych. Mamy przekonanie, że najlepsza nauka płynie z zabawy, trzeba nią tylko umiejętnie pokierować. Wykorzystując spontaniczną ciekawość dzieci nauczyciele otwierają przed nimi świat, uczą zasad i reguł zachowania, uwrażliwiają na drugiego człowieka, wzbudzają w dzieciach świadomość własnej wartości i prowadzą ku samodzielności.

Przedszkole Rainbow pracuje zgodnie z podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Wyznacza ona zakres wiadomości i umiejętności, które dzieci powinny zdobyć oraz opisuje postawy, które przedszkole powinno w dzieciach kształtować.

 

W roku szkolnym 2014/15 podstawa programowa jest realizowana

w oparciu o program "Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu" zbudowany na teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera i Program Wychowawczy "Uczymy się życia".

 

Ponadto w Przedszkolu Rainbow stosujemy między innymi: metodę projektu, edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, twórcze metody ruchowe. Prowadzone są także zajęcia metodą prof. Jagody Cieszyńskiej. Metoda ta wspiera rozwój językowy dzieci i przygotowuje je do nauki czytania. Stosujemy ją zarówno w pracy grupowej, jak też

w podejściu  indywidualnym.

 

Przedszkole Rainbow proponuje wspaniałą przygodę z językiem angielskim. Język angielski towarzyszy dzieciom codziennie w zabawie, piosenkach, wierszykach lub aranżowanych sytuacjach. Dwa razy w tygodniu dzieci rozmawiają z native speakem. Dzięki tym spotkaniom  uczą się swobody w mówieniu, melodii i akcentu języka. Od ponad dwudziestu lat doskonalimy własne metody nauczania, sięgamy też do opracowanego przez Gama Bell programu Lippy and Messy.

 

W Przedszkolu Rainbow dajemy dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach rytmicznych, tanecznych i ceramicznych. Dla chętnych organizujemy wyjazdy na basen, gimnastykę korekcyjną i warsztaty przyrodnicze.

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci:


Poniedziałek – język angielski, rytmika

Wtorek – język angielski z native speakerem, taniec

Środa – język angielski,

Czwartek – nauka pływania na basenie Cascada przy ulicy Szuwarowej
Piątek – język angielski z native speakerem, cykliczne wyjścia do Filharmonii i teatru, ceramika i inne niespodzianki.