Rainbow - przedszkole niepubliczne Kraków

Kadra

mgr Barbara Turopolska dyrektor
Uniwersytet Jagielloński – Psychologia
Dwuletni Kurs Podyplomowy Terapii Gestalt w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków
Dwuletni Kurs Podyplomowy „Podejście systemowe w terapii rodzin”
Kurs języka angielskiego w Oxford Brooks University
Cambridge First Certificate in English Language

 

mgr Monika Zatorska - dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego
Uniwersytet Jagielloński – Nauczanie początkowe

Kurs Kwalifikacyjny-Organizacja i Zarządzanie Oświatą


mgr Katarzyna Niemiec - nauczycielka

Uniwersytet Pedagogiczny - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - filologia angielska


mgr Karolina Jaworska - nauczycielka

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Uniwewrsytet Śląski w Katowicach - Edukacja wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

mgr Aleksandra Rączkowska - nauczycielka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

Akademia Górniczo - Hutnicza Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania problemów.


mgr Agnieszka Rak psycholog

Uniwersytet Jagielloński – Psychologia

Uniwersytet WSB Dąbrowa Górnicza - logopedia


mgr Edyta Saran-Pasoń logopeda
Uniwersytet Jagielloński – Filologia Polska
Akademia Pedagogiczna – studia podyplomowe – logopedia
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – studia podyplomowe – neurologopedia


mgr Paweł Seweryn koordynator
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania i Marketingu


mgr Kamila Steliga asystent nauczyciela, logopeda

Uniwersytet Pedagogiczny -- Pedagogika specjalna: Surdopedagogika,

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Studia podyplomowe -- Logopedia

 

mgr Anna Pokrzyk asystent nauczyciela

Uniwesytet Jagielloński - etnografia

AGH - socjologia

 

Są też z nami:

 

Aleksandra Cader - język angielski

Katarzyna Niemiec - język angielski

Izabela Iwasyk - ceramika

Hanna Kolano- taniec

Marta Kaukuz - rytmika