Rainbow - przedszkole niepubliczne Kraków

Iwona and Philip Andrews

Dear Basia,

 

As our daughter Olivia sadly leaves ‘Rainbow’ after three very happy years, Iwona and I write to thank you and your wonderful staff for all you have done for Her. Olivia’s time at ‘Rainbow’ has surpassed all our hopes in terms of helping Her become a more rounded and confident child. She has had an immensely happy time at ‘Rainbow’ and the warmth, care and deep professionalism displayed by all her teachers has given Her what we consider to the be the very best start in Her educative life.

 

She is ready to now move on to formal education and we know that her excitement about this and her desire to experience new things in life is a result of the solid emotional and educative foundations provided by all at ‘Rainbow’. We can’t thank you enough for all you have done for her and we wish you, your staff and ‘Rainbow’ every future success.

 

With kindest regards,

 

 

Jako że nasz córka Olivia ze smutkiem opuszcza ‘Rainbow’ po trzech bardzo szczęśliwych latach, Phil i ja chcielibyśmy Pani i wszystkim wspaniałym pracownikom podziękować za wszystko, co dla niej zrobiliście. Przedszkole ‘Rainbow’ przekroczyło wszystkie nasze nadzieje w tym, jak pomogliście Olivii stać się bardziej ukształtowanym i pewnym dzieckiem. Nasza córka spędziła w ‘Rainbow’ ogromnie szczęśliwy czas; pełen ciepła, opieki i profesjonalizmu reprezentowanego przez wszystkich jej nauczycieli, co dało jej bardzo dobry początek w jej edukacji życiowej.

 

Olivia jest teraz gotowa do rozpoczęcia szkoły i wiemy, że jej zaangażowanie w naukę i jej chęć poznania nowych rzeczy w życiu jest wynikiem solidnych podstaw emocjonalnych i edukacyjnych dostarczonych przez wszystkich w ‘Rainbow’. Nie możemy Wam wystarczająco podziękować za wszystko co uczyniliście dla niej i życzymy wszystkim pracownikom ‘Rainbow’ wszelakiego sukcesu w przyszłości.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

Iwona i Phil Andrews

 

29 July (lipca) 2011